.
Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

MGYT 100 logó

A jövőre 100 éves fennállását ünneplő Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) budapesti székházában 2023. október 14-én a Társaság kezdeményezésére konzultációs egyeztetésre került sor a gyógyszerészet különböző területein ismert és működő szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, mint a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ), a Hálózatban Működő Gyógyszergyártók Szövetsége (HGYSZ), a gyógyszergyártók és gyógyszernagykereskedők, valamint a hazai gyógyszerésztudományi képzőhelyek képviselőinek részvételével.

A konzultáción a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozatának és Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozatának képviselői is részt vettek.

A konzultáció célja a hazai gyógyszerellátás területén az utóbbi hónapokban tapasztalt, szakmai körökben meglepetést és megdöbbenést kiváltó intézkedések, így pl.

- a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény intézeti gyógyszerellátásra vonatkozó rendelkezései és az ennek felhatalmazása alapján készült, az „egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról” c. kormányrendelet-tervezet,

- az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló BM rendelet-tervezet megvitatása volt, az MGYT alapelveivel és hagyományaival összhangban, kizárólag szakmai és tudományos alapon, mellőzve minden üzleti érdeket, egyéni vagy csoportos szempontokat.

A megbeszélés résztvevői hangsúlyozták, hogy a gyógyszerellátás célja a betegbiztonság, a gyógyszerbiztonság és az ellátásbiztonság, és bármilyen, erre veszélyt jelentő intézkedés vagy módosítási tervezet ellen a szektor szereplőinek egységes fellépése szükséges.

Az ülésen elhangzottak alapján az MGYT az alábbi megállapításokat teszi.

  1. A hazai egészségügyi- és gyógyszerellátás szempontjából kedvezőtlen jelenség, hogy hiányoznak a jogszabályokkal indított átalakítások előtti szakmai egyeztetések, az olyan műhelymunkák és hatástanulmányok, amelyek biztosítanák a szakmai koncepciók kidolgozottságát. Többek között ilyen a kórházi gyógyszerészetet érintő szabályozás 2023. évi LIII. törvénnyel bevezetett változása, valamint az e törvényen alapuló és jelenleg is formálódó kormányrendelet („az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásokról”), továbbá a gyógyszerészi jelenlét és szolgáltatástartalom nélkül működtethető (fiók)gyógyszertárak kérdése.
  2. A pandémia máig fennálló hatásai és a globális környezet negatív folyamatai miatt fokozottan aktuálisak a beteg- és gyógyszerellátás biztonsági szempontjai (pl. hiánycikkek patikai/ kórházi kezelése, betegek adherenciája, lakóhelytől független azonos színvonalú gyógyszerészi szolgáltatás stb.). Ezek hazai megoldása érdekében különösen fontos, hogy az ágazatot érintő „újító” ötletek ne a szakmán kívülről érkezzenek, utólag hozzáírt, szakmainak tűnő megalapozottsággal és indokokkal. Jelenleg elsősorban a kórházi, klinikai gyógyszerészet „projekttársaság” alá/mellé csatolása és a gyógyszerészi szolgáltatások és kompetenciák szűkítése, bizonyos gyógyszertárakból történő kivezetése tekinthetők ilyen kérdéseknek.
  3. Az MGYT határozott álláspontja, hogy a betegek gyógyszeres terápiájának javítása érdekében a leggyorsabb eredményt az hozná, ha több konkrét intézkedés történne annak érdekében, hogy a betegek a gyógyszereiket helyesen, több ismerettel és terápiahűséggel használják, és ehhez több kórházi és gyógyszertári gyógyszerészi támogatást kaphatnának. Ezért szükséges a gyógyszerészi szakmai kompetenciák mielőbbi bővítése, irányadó nemzetközi szakmai megoldások beemelése a hazai gyakorlatba, valamint ezek jogszabályban rögzítése. Ez is hozzájárulna a hazai gyógyszerellátás és gyógyszerészet jövőképének célvezérelt és átgondolt kialakításához.
  4. Rendkívül sürgető a fekvő- és járóbetegellátásra egyaránt kiterjedő betegút alatti gyógyszerelés teljes, azaz tételes, eseménytörténetileg is hiteles rögzítése, orvosi és gyógyszerészi minőségbiztosítottság mellett. Ehhez a megfelelő jogi, szakmai és informatikai feltételrendszer megteremtése és biztosítása is szükséges.
  5. Az MGYT szükségesnek tartja, hogy az előző pontokban kifejtettekre az illetékes szaktárca és a kormányzati döntéshozók figyelmét is felhívja, továbbá azt is, hogy a lakosság és a betegek ezekről a kérdésekről, tervezetekről megfelelő, több szakmai nézőpontot is tükröző tájékoztatást kaphassanak.
  6. Az MGYT fontosnak tartja, hogy a gyógyszerészek tevékenységét bemutató pozitív hírek is eljussanak a lakossághoz, felhívva figyelmüket, hogy a gyógyszerészek az ellátás- és betegbiztonság érdekében dolgoznak, valamint a pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz és szüleikhez, hogy a jövőben is legyen elegendő elhivatott gyógyszerész. Ehhez szükséges a gyógyszerészet társadalmi presztízsének javítása, ami tükrözi a hivatás súlyát az egészségügyi ellátásban, mely a pozitív jövőképünk közvetítésével és az egészségpolitika támogatásával valósulhat meg

Budapest, 2023. október 25.

A nyilatkozat a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján is elérhető: https://mgyt.hu/a-magyar-gyogyszeresztudomanyi-tarsasag-nyilatkozata-a-gyogyszereszetet-es-gyogyszerellatast-erinto-aktualis-kerdesekrol/