Bejelentkezés

Események


MGYT-KGYSZ Intern


Archívum


Keresés

pm2Ez a konvergencia program még nem az a konvergencia program. Vagyis, hogy nem az, amit a kormány napokon belül be kell hogy nyújtson Brüsszelbe, sok változásra azonban nem lehet számítani.

5.2 Egészségügyi rendszer*

 

A Kormány célja az, hogy az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 2006 és 2009 között a GDP arányában 0,9 százalékponttal csökkenjenek.

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

Az egészségbiztosítás egyik neuralgikus pontja a gyógyító-megelőző ellátás. Az elmúlt években Magyarországon nem csökkent az aktív kórházi ellátás túlsúlya, nem javultak, sőt egyes területeken növekedtek a már évtizedekkel ezelőtt kialakult területi aránytalanságok. Jelentős elmaradások vannak a költség-hatékony terápiás eljárások alkalmazása terén és nagyon sok kórház küzd méretgazdaságossági problémákkal. Ennek következményeként a lehetségesnél, illetve az optimálisnál relatíve többet költünk, ugyanakkor a torz szerkezetben felhasznált források a kívánatosnál kevesebb szakmai színvonalbéli eredményt hoznak. A felsoroltak mellett az elmúlt években növekvő gondokat okoz a teljesítmények eszkalációja.

A gyógyító-megelőző ellátást az állam több formában finanszírozza. Az erre a célra fordított közkiadások 2006-ban elérik a GDP 3%-át. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók saját elszámolásuk alapján a nyújtott szolgáltatás függvényében fix összegű, és/vagy teljesítményarányos díjat kapnak. A díj megállapítása kormányzati hatáskör. A finanszírozási rendszer bizonyos garanciális elemeket is tartalmaz. Az Egészségbiztosítási Alap kezelője a teljesítmények elfutása esetén díjcsökkentést írhat elő.

Ez a rendszer biztosítja, hogy az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének gyógyító-megelőző előirányzata a kötött, (túl nem léphető) előirányzatok közé tartozzon. Az előirányzatok betartásának ilyen helyzetben alapvető feltétele, hogy a kapacitásbővítés, teljesítmény elszámolási szabályok változásának, és a díjmegállapításnak olyan kombinációi kerüljenek alkalmazásra, amelyek a szolgáltatók intenzív bevétel növelési törekvései ellenére az alap kiadási kötelezettségét az előirányzaton belül tartja.

A következő évekre a Kormány az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak csökkentését irányozta elő. A csökkenés a szolgáltatás színvonalának romlása nélkül is elérhető, mivel az intézkedések elsősorban a források hatékonyabb felhasználását és a pazarlások megszüntetését szolgálják.

A Kormány által – 2006 júliusában bejelentett – kiigazító intézkedések első csoportja az egyensúly rövidtávú javítását szolgálja. Az intézkedések (elszámolható teljesítmény csökkentése, teljesítménynövekedés elszámolhatóságának korlátozása, ellenőrzés fokozása, szolgáltatóhálózat kapacitásbővítésének leállítása, a díjak befagyasztása). októbertől jelentősen csökkentik az Egészségbiztosítási Alap kifizetési kötelezettségét, ugyanakkor mérséklik a szolgáltatók teljesítménynövelési lehetőségeit az elszámolható teljesítmény-maximum meghatározásával.

Az intézkedések második csoportját a nominális kiadási szintek tarthatóságát hosszabb távon szolgáló, a rövidtávú intézkedéseket felváltó, az ellátó rendszerben ma fennálló területi és strukturális aránytalanságok mérséklését, a méretgazdaságosság és a költséghatékonyság javítását célzó alábbi lépések alkotják:

§ Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése (a szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosított jogviszony vagy más erre jogosító és nyilvántartott állapot megléte) és az esedékes járulék megfizetése. Ennek hiányában csak alapszintű szolgáltatás vehető igénybe.

§ A kereslet szabályozása érdekében az orvos-betegtalálkozóhoz kapcsolódóan az igénybevevő által fizetendő díj kerül bevezetésre.

§ A szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítésére általánossá válik a szakmai és finanszírozási protokollok alkalmazása.

§ Az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzően az alsóbb szinten kiadott beutalóval lehetséges.

§ A túlzott aktív fekvőbeteg kapacitások átalakulnak krónikus, ápolási és járó beteg kapacitássá, illetve megszűnnek.

§ A szolgáltatók versenyezhetnek a társadalombiztosítási finanszírozás elnyeréséért, az OEP csak a szükséges mértékben vásárol szolgáltatást.

§ A szolgáltatók (jellemzően a kórházak) jogi formája átalakul, lehetővé téve az átláthatóságot biztosító könyvelést és eredmény-kimutatást, a tulajdonos (fenntartó) eredményérdekeltségét és a dolgozók rugalmasabb bérezését biztosító foglalkoztatását. (Az intézkedés az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét közvetlenül nem javítja, hozzájárulhat azonban az intézményfenntartó önkormányzatok és állami szervek gazdálkodási pozíciójának javulásához)

§ Létrejön az egészségbiztosítási felügyelet.

§ Megszűnik az egészségügy területén működő kamarák kötelező jellege.

§ A Kormány mérlegelni fogja az egészségügyi biztosítási piac esetleges megnyitását, ami a biztosítók közötti verseny létrehozásával javíthatja az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét, az állami költségvetés és az Egészségbiztosítási Alap közötti átjárás megszüntetését.

A strukturális reform végrehajtása eredményeként jelentősen csökken az aktív fekvőbeteg ellátó kapacitás (elsősorban a fővárosban, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, főként a kisvárosokban). Az aktív kórházi ellátó kapacitás csökkenését a krónikus és ápolási kapacitás szükségletek szerinti bővülése részben ellensúlyozza, a teljes kórházi kapacitás azonban csökken. Az ellátás a kisebb költségigényű ellátási formák irányába tolódik el.

A reformértékű változás egyik feltétele, hogy országosan egységes, a mainál kisebb aktív kórházi és nagyobb krónikus kapacitásokat tartalmazó normatívák kerüljenek meghirdetésre a szakellátási kötelezettségről rendelkező törvényben. Az elszámolható teljesítmény kerüljön átrendezésre a normatíváknak megfelelően. Az átalakulási folyamat megvalósítása és a korszerű, költség-hatékony terápiák elterjesztése járjon érzékelhető anyagi támogatással.

A térítéskötelezettség valamely formájának 2007-re tervezett bevezetése lehetőséget teremt a szigorító intézkedésekkel eddig nem érintett háziorvosi és fogorvosi ellátás területén fizetett díjak néhány százalékos mérséklésére. Az itt keletkezett megtakarítás a szakellátás átalakítási programjának költséghatékonyságot javító fejlesztési céljaira használható fel. Ugyancsak a térítéskötelezettség bevezetése pótolhatja részben, vagy egészben a 2006. júliusi intézkedésekkel kivont forrásokat a járó beteg szakellátásban.

Előkészítés alatt áll a fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatásának mérséklését és a passzív táppénz időszakának szűkítését célzó intézkedés. Ezek az intézkedések a szándékok szerint a szakellátás strukturális átalakítását segíthetik elő.

A kiadási célok teljesítését jogszabályi garancia szolgálja.

Gyógyszertámogatás

Az Egészségbiztosítási Alap növekvő hiányának évek óta egyik meghatározó tényezője a gyógyszertámogatás dinamikus növekedése.

Az államháztartási egyensúly javításához alapvető fontosságú, hogy a gyógyszertámogatás növekedési üteme jelentősen mérséklődjön. Ennek érdekében racionalizálni kell a támogatási rendszert, fokozni a költséghatékonysági, hosszabbtávú finanszírozhatósági követelmények érvényesülését, növelni a gyártók érdekeltségét a fokozottabb árversenyben, növelni a lakosság és az orvosok költségérzékenységét, a gyógyszer felírás, támogatás elszámolás, támogatás igénybevétel ellenőrzésének hatékonyságát.

A gyógyszer támogatási rendszer átalakítására az alábbi elvek szerint kerül sor:

§ A gyógyszer-támogatási rendszerben az a cél, hogy az idei támogatás csökkenését követően a gyógyszerkassza előirányzata tartható legyen. Ennek érdekében a szabályozás kiterjed a gyártókkal való kapcsolatokra, a felírási szokások befolyásolására és az indokolatlan kereslet korlátozására.

§ Általánossá válik a támogatási összeg „fixesítése” – az azonos hatóanyagú csoportokban – a legolcsóbb (referencia) termék támogatásának szintjén.

§ A háziorvosok számára egyéni gyógyszerrendelési keret kerül megállapításra.

§ Az új szabályok biztosítják, hogy a kórházból távozó beteget (hacsak más indikáció nincs) jellemzően generikus készítmény szedésére „állítsák be”.

§ Szigorú és zárt ellenőrzési rendszer következetes működtetése a felírási és támogatott jogosultságok on-line követésére.

A gyógyszertámogatások előirányzott kiadási szintjének tartását a következő években az alábbi konkrét intézkedések szolgálják:

 

2006

§ a támogatási rendszer az ún. „transzparencia” rendeletnek, illetve a gyógyszer-gyártókkal kötött, 2006. végéig hatályos szerződésnek megfelelő korrigálása (7,5%-os térítési díjcsökkentés visszarendezése a nem fixesítettkörben, a többnyire kedvezőbb árszintű termékek alapján történő újra-fixesítés, 2,7%-os támogatáscsökkentés a fix csoportokban);

§ a gyógyszerfelírás fokozott ellenőrzése;

 

2007

§ érvényesül a 2006. évközi támogatásracionalizálási és rendelésellenőrzési intézkedések áthúzódó hatása;

§ a lakossági térítési díjfizetéshez, illetve a szolgáltatók számlaadási kötelezettségéhez kötött egészségügyi ellátási rendszer bevezetésének hatására kb. 4-5%-kal csökkenhet a felírt receptek száma, ami jelentősen mérsékelheti a támogatáskiáramlást;

§ a gyógyszer-gazdaságossági törvény megalkotásával a biztosítót kedvezményező rendszer megteremtése;

§ az ár- és befogadási rendszer árcsökkentő hatása;

§ az azonos hatóanyagú olcsóbb (generikus) készítmények befogadásának felgyorsítása (a befogadási döntéssel kapcsolatos 90 napos határidő 30 vagy 45 napra történő csökkentése),

§ a fix összegű támogatási rendszer kiterjesztése és árversenyt befolyásoló szabályainak szigorítása;

§ a térítésmentesség megszüntetése;

§ a támogatott gyógyszerkörben maradás feltételeinek szigorítása, a nem költség-hatékony gyógyszerek támogatásának megszüntetése;

§ a háziorvosi gyógyszerkeret bevezetése;

§ a felírási és támogatott jogosultságok on-line követésére irányuló ellenőrzési rendszer általánossá tétele;

 

2008

§ a szabályozási rendszer további korrekciói.

 

*Megjegyzés: Az egészségügyi reform részleteit is tartalmazó döntés a Kormány 2006. augusztus 31-i ülésén várható. A konvergencia program vonatkozó részei e döntés után válnak véglegessé.


kgysz tagdíjfizetés 2020

Tudástár


ECOP5

ecop5 banner

IP Facebook

facebook logo122

MGYT

MGYT

Stratégiai partner

MKFT

Szaksajtó


Impresszum

Honlaptulajdonos:
MGYT-KGYSZ
H-1085 Budapest,
Gyulai Pál utca 16. I. em. 2.

Felelős szerkesztő -
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlapgazda - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webtárhely -
helpNeT Iroda Kft.

SÜTIK KEZELÉSE
Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet erről!