Oath presentation Fogadalmat tettek a társadalomnak az EAHP (Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezete) és az ESCP (Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság) vezetői október 12-én, Brüsszelben. A két szervezet közös nyilatkozatában – a hatékony és biztonságos gyógyszerelésen túl -, hitet tett a hivatás további értékei mellett is.


Eszerint munkájukat a betegek iránti együttérzéssel, a gyógyító teamek tagjaként végzik, előre viszik a gyógyszerészi hivatást, és a társadalom számára bemutatják a kórházi és klinikai gyógyszerészek mindennapjait. A Fogadalom , melyet a betegeknek és a nyilvánosságnak tettek, iránytűként szolgál a legmagasabb etikai követelmények, a szakmaiság és a hivatás integritásának érvényesülése felé, a közösség szolgálatában végzett munkájukban. Magában foglalja a bizalom és a tisztelet gyakorlását a multidiszciplináris gyógyító teamek tagjaként való munkálkodás, a betegség-megelőzés, az edukáció és a gyógyszerészi gyakorlat fejlesztése során. Dr. Süle András, az EAHP és a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi és Klinikai Szervezetének elnökeként hangsúlyozta, hogy a lehető legjobb kezelés érdekében szoros és alapos kommunikációra van szükség a betegekkel, az orvosokkal, az ápolókkal és a gyógyszerészekkel. Amikor napjainkban az egészségügyi rendszerek egyre inkább a mérhető és igazolható hatékonyság irányába mozdulnak el, a gyógyszerészek kiemelt szereplőkké válnak a biztonságos és magas színvonalú gyógyszeres kezelések kialakítása és kivitelezése során. Az integratív, többszakmás megközelítés felvállalása a gyógyszeres terápiamenedzsment, a megelőzés és a betegedukáció terén is alapvető fontosságú. A kampánynyitó rendezvényen az Európai Parlamenti képviseletén túl részt vett számos európai szakmai- és betegszervezet vezetője is, egyebek között az Európai Betegfórum (EPF), az Európai Kórházszövetség (HOPE), valamint az Európai Szaknővérek Szervezete (ESNO) és a Szakorvosok Európai Egyesületének (UEMS) részéről. Ez utóbbi szervezet alelnöke, Marc Hermans megosztotta a résztvevőkkel a kórházi gyógyszerészekkel való együttműködésének pozitív tapasztalatait. Erre alapozta véleményét, miszerint a Fogadalom az egyes szervezetek és a betegek szempontjából is alapvető fontosságú. A fogadalomtételt követő eszmecsere fő témája a gyógyszerek egyenlő hozzáférhetősége, a betegközpontú gyógyítás volt. Határozott egyetértés övezte az alap- és szakellátásban átfogóan értelmezett klinikai gyógyszerészi szerepvállalás szükségességét a kórházak falain túl a praxisközösségekben, valamint az idősgondozásban egyaránt. (AZ EAHP 35 ország nemzeti kórházi gyógyszerészi szervezeteit tömöríti és a tagországok több mint 23000 kórházi gyógyszerészét képviseli európai és nemzetközi szinten.)


Köszönjük az összefoglalót dr. Süle András elnök úrnak.