.
Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

2023. november 10-én, az 50 éves jubileumi Kongresszus megnyitó ünnepségén a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete a következő kitüntetésekben részesítette a Szervezet tagjait, és a szakma képviselőit a kórházi gyógyszerészet érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységük elismeréseként.


Az 1982-ben alapított „Dávid Lajos Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet legrangosabb szakmai kitüntetése, kiemelkedő és példaértékű szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. „Dávid Lajos Emlékérem” kitüntetésben részesült Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa és dr. Haraga Viktória.

 

Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa főgyógyszerész, több cikluson keresztül volt szervezetünk elnökségi tagja és alelnöke is. A kórházi gyógyszerészethez való hozzáállása, elkötelezettsége példaértékű.

 

 

Dr Haraga Viktória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Haraga Viktória főgyógyszerész helyettes, a pediátriai gyógyszerészet területén munkáját kiemelkedő szakmai színvonalon és odaadással végzi. Szorgalmával, szakmai igényességével példát mutat mindnyájunk számára.

 

 
A 2014-ben alapított „Mohr Tamás Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet szakmai kitüntetése, amely a kórházi gyógyszerészet hazai és nemzetközi fejlődésének jelentős előmozdítása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. „Mohr Tamás Emlékérem” kitüntetésben részesült dr. Potocsny Mária, dr. Samu Antal, dr. Higyisán Ilona és Prof. dr. Botz Lajos.

 

Dr Potocsny Mária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Potocsny Mária gyógyszerész, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alapító tagja, több cikluson keresztül gazdasági felelőse volt. Intézeti vezető főgyógyszerészként úttörő munkát végzett a 70-es években a klinikai gyógyszerészet kórházi bevezetésében.

Dr Samu Antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Samu Antal gyógyszerész, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alapító tagja, több cikluson keresztül, Mohr Tamás elnöklése idején a szervezet titkára volt. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alelnökeként és elnökségi tagként is a mai napig figyelemmel kíséri a kórházi gyógyszerészet hazai alakulását, elkötelezettsége megmaradt és máig céljának tartja megteremteni a közforgalom és a kórházi terület közös platformjait.

Dr Higyisán Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Higyisán Ilona címzetes egyetemi docens, nyugalmazott főgyógyszerész neve összeforrt a hazai kórházi gyógyszerészettel és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezettel. Majdnem 30 évig volt elnökségi tag, ebből közel 10 évig elnökként. Kórházi Gyógyszerész Szimpóziumok és Kongresszusok főszervezője. Mindig is kiemelt figyelemmel kezelte és kezeli a fiatal gyógyszerészek helyzetét, lehetőségeit. Fellépése, önbizalma hitet ad a változásban kevésbé bízóknak is.

Prof Dr Botz Lajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Botz Lajos egyetemi tanár, főgyógyszerész tudományos munkája és társasági tevékenysége kiemelkedő. Kórházi gyógyszerészi elkötelezettsége mellett a gyógyszerészet számos területén aktív, ezt bizonyítják a tudományos és érdekvédelmi szervezetekben valamint a Pécsi Tudományegyetemen betöltött pozíciói. Szervezetünk korábbi elnökeként a főgyógyszerészi értekezletek megálmodója és elindítója. Munkája és szakmaisága példa értékű, melyet a fiatal gyógyszerészeknek is átad. Hozzászólásaival, javaslataival mindig a gyógyszerészek érdekeit képviseli!

 
A 2001-ben alapított „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet kitüntetése, amely a kórházi gyógyszerészetet támogató szakemberek munkájának elismerésére adományozható. „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” kitüntetésben részesült dr. Bidló Judit, dr. Borbás Gyula.

 

Dr Bidló Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bidló Judit gyógyszerész, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet kongresszusainak, fórumainak évek óta rendszeres meghívott szakértő előadója és aktív részvevője.

 

Dr Borbás Gyula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Borbás Gyula a Biotest Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója. A Biotest Hungária Kft. a kórházi gyógyszerellátás egyik kulcsfontosságú szereplője, és évek óta kiemelt támogatója a kórházi gyógyszerészetnek és szervezetünknek. Ez nagyban dr. Borbás Gyula elkötelezettségének köszönhető.


Az 1982-ben alapított „Koritsánszky Ottó Emlékérem” kitüntetést a hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve a sajtóban kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza. „Koritsánszky Ottó Emlékérem” kitüntetésben részesült dr. Süle András.

 

Dr Süle András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Süle András a kórházi gyógyszerészet európai szinten is kiemelkedő alakja. 2021. júniustól- 2024 júniusáig az EAHP, a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének az elnöke. A hazai és most már az európai kórházi és klinikai gyógyszerészet fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Kitartása, elkötelezettsége mindnyájunk számára példát és inspirációt jelent.

 
Az 1984-ben alapított „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetést a Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Társaság tagjának az Elnökség adományozza. „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetésben részesült dr. Léber-Borza Erzsébet.

 

Dr Léber Borza Erzsébet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Léber-Borza Erzsébet a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet területi titkára, 2. ciklusát tölti ebben a pozícióban. Aktív szervező a küldöttgyűlések lebonyolításában és 2 éve a KGYSZ honlap szakmai kontakt felelőse is.

 

A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevélben részesülhet a Társaság Alapszabálya szerint a Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át tevékenykedő, szakmai körökben országos ismertséggel és elismertséggel rendelkező nyugállományba vonult tag. A Társaság elnöksége Szenátusának tagja elismerő oklevélben részesíti Vassné dr. Csukonyi Katalint.

 

Vassné dr. Csukonyi Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vassné dr. Csukonyi Katalin címzetes egyetemi docens – a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyógyszertárának klinikai szakgyógyszerésze volt nyugdíjba vonulásáig. Klinikai gyógyszerészként az elsők között kezdte el kialakítani az osztályos gyógyszerészi jelenléthez köthető feladatok fontosságának ismertetését. Munkájáról hazai és nemzetközi kongresszusokon is beszámolt. Folyamatoson részt vett a fiatal kórházi-klinikai szakgyógyszerész jelöltek gyakorlati képzésében, oktatásában.